KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 21.PALEONTOLOJİ STRATİGRAFİ ÇALIŞTAYI-01.09.2020

21.Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı (21. PÇG), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde 15 Ekim-15 Kasım 2020 tarihleri arasında Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası’nın katkılarıyla “ZOOM” programı üzerinden “ÇEVRİMİÇİ” olarak gerçekleştirilecektir. Gelen bildiri sayı ve sürelerine göre haftada ikişer saat ve iki oturum şeklinde gerçekleştirilmesi planlanan Çalıştay’ın programı PÇG web sayfasında duyurulacak olup konuya ilgi duyan herkese açıktır.  Jeoloji Mühendisliği Bölümünü tebrik eder. Etkinliklerinin devamı ve başarılı geçmesini dileriz