KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Yaz Stajı Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine-09.06.2020

Yaz staj dersleri 15 Haziran 2020 – 11 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.


Bu ders için gerekli evrak ve dosyalara dair izlenecek yol aşağıda verilmiştir.

1- Yaz Stajı 1 ve Yaz Stajı 2 derslerinin staj formu, ders sorumlu öğretim elemanı tarafından "Doküman Aktivesi" ile EYS sistemine yüklenecektir.

2- Öğrenciler EYS sistemi üzerinden indirdikleri staj formundaki ilgili yerleri (Staj yapılacak yer, staj tarihleri, işyeri yetkili imzası ve öğrencinin kendi imzası) doldurarak ıslak imzalı evrakı tarayıp PDF formatında EYS sistemine yükleyecektir.

3- Stajını tamamlayan öğrenci, staj dosyasını ve işyeri tarafından doldurulacak staj değerlendirme evrakını (ilgili yerlerini doldurduktan ve imzaladıktan sonra ıslak imzalı hali ile) tarayıp PDF formatında EYS sistemine yükleyecektir.

4- Öğrenci staj formunun, işyeri staj değerlendirme evrakının ve staj dosyasının basılı hallerini (hepsi de işyeri yetkilisinin ve öğrencinin ıslak imzasını içerecek şekilde) muhafaza edecek ve yeni dönem başlangıcında ilgili öğretim elemanına elden teslim edecektir.