Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnsanoğlunun var olduğu günden bugüne mühendise ve mühendislik eserlerine ihtiyaç duyduğu yadsınamaz bir gerçektir. İnsan nüfusu arttıkça, mühendislere ve onların eserlerine olan ihtiyaç da giderek artmıştır. İlk dönemlerde yeterli eğitim kurumu ve bilimsel öğretim sistemi bulunmadığı için ustaların yerini alabilecek kişilerin çıraklık-kalfalık sistemiyle yetiştirilmeleri desteklenmiştir. Bu dönemlerdeki bilgi; gözlem, deneme ve sınama yöntemine dayanmıştır. Güvenilir dini kaynaklarda bazı peygamberlerin meslekleri örnek olarak açıklanmıştır. Örneğin; Hazreti Nuh’un gemi inşa etmesi, Hazreti Yusuf’un depolanacak buğdayın bozulmaması için depoyu nemden etkilenmeyecek ve hava alacak şekilde inşa ettirmesi döneminin önemli mühendislik düşüncesinin eserleridir. Yine Hazreti Davut’un demirden, Hazreti Süleyman’ın bakırdan çeşitli savaş ve ev eşyaları üretmeleri önemli mühendislik yapıtları olarak kabul edilmiştir.     

Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte ihtiyaç duyulan teknolojik eserlerin keşfedilmesi ve üretilmesi için örgün eğitim kurumlarının kurulması ve bilimsel bilgi ile donanmış mühendislerin yetiştirilmesi çeşitli ülkelerce benimsenmiş ve hayata geçirilmiştir.

Fakültemiz de yukarıda gerekçesini kısaca vermeye çalıştığım doğrultuda iki bölümle, 1995-1996 döneminde eğitim-öğretime başlamış, şu an on bölümle devam etmektedir. Ülkelerin gelişmesi teknoloji ile; teknolojinin keşfedilmesi ve üretilmesi iyi yetiştirilmiş mühendislerle mümkündür. Bu nedenle mühendislik eğitiminin geliştirilmesi için ne kadar emek verilirse, çıktıları da o kadar nitelikli olacaktır. Çünkü üstün nitelikli mühendis kendisi için yapılan eğitim maliyetini daha kısa sürede sunacaktır. Bugün gelişmiş ülkelerin atom reaktörleri, uzay araçları, ileri elektronik sanayi, makine sanayi vb. alanlardaki başarılarının temeli kaliteli eğitimdir.

Ülkemizin önemli teknoloji kurumlarından kabul edilen ASELSAN’da ve benzeri birçok kuruluşta yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetleri kendi mühendislerimizce gerçekleştirilmektedir. İbni Sina, Ak Şemseddin, Mimar Sinan, Aziz Sancar gibi dâhilerin yetiştiği Anadolu’da yenilerinin yetişmesi ve sayılarının artması en büyük temennimizdir. Çok değerli ve geleceğimizin mimarları olan öğrencilerimizin bunları başaracaklarına inancımız tamdır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı