EN

Prof.Dr. MEHMET ÜNSAL

 • Özgeçmiş
 • Yayınlar
 • Blog
 • Galeri

Özgeçmiş

 • ÖĞRENİM BİLGİSİ

  Fırat Üniversitesi Doktora 2007

  Fırat Üniversitesi Yüksek Lisans 2004

  Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans 2001

 • BİLİMSEL ETKİNLİKLER
 • İDARİ GÖREVLER

  İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı Başkanlığı 2009-

  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 2013-

 • DİĞER PROJELER
 • BAP PROJESİ

  Doğrusal Kanallara Yerleştirilen Labirent Yan Savakların Debi Katsayısının Deneysel Olarak Araştırılması, Proje No: 807, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP), 2004.(Araştırmacı)

  Kapaklı Konduitler ile Ozon Enjeksiyonu, Proje No: 2011/7-23M, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 2013.(Yürütücü)

  Kahramanmaraş Türkoğlu Orçan Bölgesi İçme Sularının Kalite Parametrelerinin Araştırılması Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 2014.(Yürütücü)

 • SANTEZ PROJESİ
 • TÜBİTAK PROJESİ
 • DPT PROJESİ
 • ÖDÜLLER

  TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülleri 2007,2008,2009,2010

 • ÜYELİKLER
 • DİĞER AKADEMİK ÇALIŞMALAR
 • HAKEMLİKLER
 • EDİTÖRLÜK

  KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi Editör 2015-

Yayınlar

 • ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  AHMET BAYLAR, FAHRI OZKAN and MEHMET UNSAL, "On the Use of Venturi Tubes in Aeration", CLEAN - Soil, Air, Water, 35 (2), 183-185, 2007.

  AHMET BAYLAR, MEHMET UNSAL and FAHRI OZKAN, "Determination of the Optimal Location of the Air Hole in Venturi Aerators", CLEAN - Soil, Air, Water, 35 (3), 246-249, 2007.

  MEHMET UNSAL, AHMET BAYLAR, MEHMET TUGAL and FAHRI OZKAN, "Increased Aeration Efficiency of High-Head Conduit Flow Systems", Journal of Hydraulic Research, 46 (5), 711-714, 2008.

  AHMET BAYLAR, M. CIHAN AYDIN, MEHMET UNSAL and FAHRI OZKAN, "CFD Analysis to Predict Optimal Air Inlet Hole Diameter of Venturi Tube in terms of Air Injection", e-Journal of New World Sciences Academy, 3 (2), 211-224, 2008.

  AHMET BAYLAR, M. CIHAN AYDIN, MEHMET UNSAL and FAHRI OZKAN, "Numerical Modeling of Venturi Flows for Determining Air Injection Rates Using FLUENT V6.2", Mathematical and Computational Applications, 14 (2), 97-108, 2009.

  MEHMET UNSAL, AHMET BAYLAR, MEHMET TUGAL and FAHRI OZKAN, "Aeration Efficiency of Free-Surface Conduit Flow Systems", Environmental Technology, 30 (14), 1539-1546, 2009

  AHMET BAYLAR, MEHMET UNSAL and FAHRI OZKAN, "Hydraulic Structures in Water Aeration Processes", Water, Air, and Soil Pollution, 210 (1) 87-100, 2010.

  MEHMET UNSAL ”Modeling of penetration depth of air bubbles entrained by sharp crested weirs using ANFIS” International Journal Of Physical Sciences Vol 5 (5) 507-517 May 2010.

  AHMET BAYLAR, FAHRI OZKAN and MEHMET UNSAL, “Effect of Air Inlet Hole Diameter of Venturi Tube on Air Injection Rate” KSCE Journal of Civil Engineering 14(4):489-492 2010.

  AHMET BAYLAR, MEHMET UNSAL and FAHRI OZKAN, “GEP Modeling of Oxygen Transfer Efficiency Prediction in Aeration Cascades", KSCE Journal of Civil Engineering, 15(5): 799-804, 2011-07-13.

  AHMET BAYLAR, MEHMET UNSAL and FAHRI OZKAN, "The Effect of Flow Patterns and Energy Dissipation over Stepped Chutes on Aeration Efficiency", KSCE Journal of Civil Engineering, 15(8): 1329-1334, 2011.

  MEHMET UNSAL ” GEP Modeling of Penetration Depth in Sharp Crested Weirs” Arabian Journal For Science and Engineering 37(8), 2163-2174, 2012.

  MEHMET UNSAL and Davut HANBAY ”Comparison of Intelligent Methods for Predicting Aeration Efficiency of High-Head Conduits” Kuwait Journal of Science and Engineering 39 (2B), 113-130, 2012

  AHMET OZBEK, MEHMET UNSAL and AYDIN DIKEC, “Estimating uniaxial compressive strength of rocks using genetic expression programming”, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 5(4), 325-329 2013

  AHMET BAYLAR, MEHMET UNSAL, FAHRI OZKAN and CAFER KAYADELEN, "Estimation of Air Entrainment and Aeration Efficiencies of Weirs Using Genetic Expression Programming” KSCE Journal of Civil Engineering, Vol 18 (6), 1632-1640, 2014

  MEHMET UNSAL, ÖMER YESILTEPE and YAKUP CUCI, " Usıng Cırcular Conduıts In Ozone Injectıon” Ozone: Science & Engineering, DOI:10.1080/01919512.2013.859519, 36, 191-195, 2014

  MEHMET UNSAL, AHMET BAYLAR, FAHRI OZKAN and CAFER KAYADELEN, "The Modeling of Oxygen Transfer Efficiency in Gated Conduits by Using Genetic expression Programming” Journal of Engineering Research, Vol 2(2), 15-28, 2014

  AKIN GÖKGÖZ, M. CEMAL GÜNEŞ, YUSUF AKKOYUNLU, ÖMER ERGÜN and MEHMET UNSAL " Dairesel Konduitlerde Delik Yerinin Hava Giriş Performansına Etkisi” Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences, Vol 17(1), 22-30, 2014

  MEHMET SAİT AVGIN, AHMET SERDAR YILMAZ ve MEHMET UNSAL " Lityum İon Bataryaların Deşarj Durumu Davranışlarının Genetik İfade Programlama İle Kestirimi” Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences, Vol 17(1), 10-15, 2014

 • ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  MEHMET ÜNSAL, MEHMET TUĞAL ve FAHRİ ÖZKAN "Kapaklı Konduitlerde Boy Uzunluğunun Havalandırma Performansına Etkisi" DAUM 2005, 3 (3), 132-137

  FAHRİ ÖZKAN ve MEHMET ÜNSAL "Venturi Savakların Penetrasyon Derinliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi" DAUM 2005, 4 (1), 27-29

  MEHMET ÜNSAL "İnce Kenarlı Dikdörtgen Savakların Penetrasyon Derinliklerinin Araştırılması" DAUM 2007, 6 (1), 115-118

  MEHMET ÜNSAL, AHMET BAYLAR, FAHRİ ÖZKAN ve MEHMET TUĞAL ,Yüksek Basınçlı ve Serbest Yüzeyli Kapaklı Konduitlerin Havalandırma Performansları, DSİ Teknik Bülteni, 106, 24-30, 2009.

  FAHRİ ÖZKAN, AHMET BAYLAR, MEHMET ÜNSAL ve MEHMET TUĞAL, Konduit ve Venturilerin Havalandırma Performanslarının Karşılaştırılması, DSİ Teknik Bülteni, 106, 31-37, 2009.

  AHMET BAYLAR, MEHMET ÜNSAL VE DAVUT HANBAY, “Basamaklı Kaskatlarda Havalandırma Verimi Tahmininde Kullanılabilecek Alternatif Modeller” Sigma, 372-382, 2011

  MEHMET ÜNSAL, AHMET BAYLAR ve FAHRİ ÖZKAN “ Dipsavaklarda Serbest Yüzeyli Akım Durumunda Hava Giriş Oranının Deneysel Olarak İncelenmesi” DSİ Teknik Bülteni, 114, 1-7, 2012.

  PELİN YÜCEL, KAMURAN İŞLİYEN, EMRAH TEKİN, İRFAN AKGÜN VE MEHMET ÜNSAL “ Kahramanmaraş’taki Barajlar ve Kullanım Amaçları” BEU Fen Bilimleri Dergisi, 2(1), 110-119, 2013.

  BURCU SANCAR BEŞEN, ONUR BALCI VE MEHMET ÜNSAL “ Tekstil Atık Sularının Renk Gideriminde Kullanılan Yöntemler ” Tekstil Dünyası, Sayı 83, 86-97, 2015.

 • ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

  AHMET BAYLAR, FAHRİ ÖZKAN ve MEHMET ÜNSAL, "Suların Havalandırma Veriminin Arttırılmasında Kullanılabilecek Basınçlı Akım Sistemleri ", III. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 25-36, İzmir, 2007.

  AHMET BAYLAR, MEHMET ÜNSAL VE FAHRİ ÖZKAN, "Serbest Yüzeyli Akım Sistemleri ile Sularda Hızlandırılmış Oksijen Transferi ", III. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 37-48, İzmir, 2007.

  Yusuf URAS, MEHMET ÜNSAL, Alican KOP and Selahattin NACAR, “Türkoğlu-Orçan (Kahramanmaraş) Bölgesinin İçme Sularının Hidrojeoloji Yönünden İncelenmesi” 6. Jeokimya Sempozyumu, Mersin, 2014.

 • ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA(PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

  AHMET BAYLAR, FAHRI OZKAN and MEHMET UNSAL, "Using Venturi Tubes in Two-Phase Aeration Processes", International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium, Konya, Turkey, 2010.

  MEHMET UNSAL, AHMET BAYLAR, FAHRI OZKAN and TURGUT KAYA, "On the Use of Genetic Expression Programming in Aeration: A Case Study for Venturi Weirs", International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium, Konya, Turkey, 2010.

  MEHMET ÜNSAL, YAKUP CUCİ, ÖMER YEŞİLTEPE, AKIN GÖKGÖZ ve CEMİL TUĞRUL ÖZDÖŞEMECİ "Dairesel Kesitli Konduitlerin Havalandırma Performansının Araştırılması", 1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı (ENSUTEK), Bursa, Türkiye, 2012.

  MEHMET ÜNSAL, YAKUP CUCİ, HATİCE KÜBRA KIRMACI, ÖMER YEŞİLTEPE, AKIN GÖKGÖZ ve CEMİL TUĞRUL ÖZDÖŞEMECİ "Dairesel Konduitlerle Venturilerin Hava Giriş Oranlarının Karşılaştırılması", 3. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi, Bursa, Türkiye, 2013.

  MEHMET UNSAL, M. SERDAR KIR, YAKUP CUCI, and A. SERDAR YILMAZ " Estimating The Optimal Air Hole Location In Venturi Aerators By Using Ann", European Conference of Technology and Society (EuroTecS), June 27-28, Sarajevo, 2013.

 • ÇEVİRİ
 • ULUSLARARASI KİTAPLAR
 • ULUSAL KİTAPLAR
 • PATENT
 • ULUSLARARASI SANAT ETKİNLİĞİ
 • ULUSAL SANAT ETKİNLİĞİ
 • BİLİMSEL RAPORLAR
 • SPOR ETKİNLİKLERİ

Blog

Fotoğraf Galeri