Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Tümü Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Fakültemiz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak 4/7/1995 tarih ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.      Fakültemizde; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve yeni kurulan ve henüz öğrencisi olmayan Mimarlık, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği ve üniversitemiz Ziraat Fakültesi bünyesinde iken T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/12/2014 tarih ve 73070 sayılı yazısıyla Fakültemize aktarılan Gıda Mühendisliği bölümü olmak üzere  toplam 10 (on) bölüm bulunmaktadır.       Fakültemiz ilk olarak Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Tekstil Mühendisliği Bölümlerine öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamış, daha sonraki yıllarda ise İnşaat, Jeoloji, Çevre ve Makine Mühendisliği bölümlerine öğrenci alınmış ve daha sonra Gıda Mühendisliği bölümünün fakültemize aktarılması ile  7 (yedi) bölümde eğitim-öğretim devam etmekte olup, yeni açılan bölümlerin eğitim-öğretim faaliyetine başlayabilmesi için akademik kadro çalışmalarına devam edilmektedir. Yeni açılan bölümlere YÖK’ün belirlediği kontenjan dahilinde öğretim elemanı yetiştirilmek üzere ÖYP kapsamında araştırma görevlileri atanmıştır.      Fakültemiz, Üniversitemizin Avşar Yerleşkesinde İİBF ile birlikte aynı binada 14 derslik ve ikisi bilgisayar laboratuarı olmak üzere toplam 9 laboratuarda eğitim-öğretim yapmakta, halen kadrolu olarak 4 Profesör, 17  Doçent, 22 Yardımcı Doçent, 5 Öğretim Görevlisi, 10 Araştırma Görevlisi 4  Uzman ( 2 si 2547/13b-4 Mad. fakültemizde görevli) olmak üzere 62 akademik personel ile, 1 Fakülte Sekreteri, 1 Şef, 5 Bilgisayar İşletmeni,  5 Memur, 1 Mühendis, 4  Tekniker, 2 Teknisyen   olmak üzere 19 idari personel ile faaliyetini sürdürmektedir.

...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı